*Licence za privatno obezbeđenje


*Potvrde o usaglašenosti 


*Cenovnik 


XMeye aplikacija za Android uredjaje

Link od programa za Android mobilne telefone sa PlayStore-a(Xmeye). Download

Preuzimanje instalacije programa Xmeye (v2.3.1)za Android telefone. Download

Uputstvo za Xmeye aplikaciju za mobilne telefone. Download


Snimači:                      EONBOOM: AHD-SS6104, AHD-EB7804, EN-6EB7804,  EN-6FD7104, EN-6FD7008, AHD-FD7108, EN-6GD7016

Uputstvo za upotrebu za snimač: EN-6EB7804. Download

Uputstvo za upotrebu za snimače: EN-6FD7104, EN-6FD7008, EN-6GD7016. Download

Dvr Client program(CMS). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone sa PlayStore-a(Xmeye). Download

Preuzimanje instalacije programa Xmeye (v2.2.3)za Android telefone. Download

Uputstvo za Xmeye aplikaciju za mobilne telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimači:                  MHK: A1204N, A1204M, A6504M, A6604M, A1208N, A1208N, A7508N, A7608M, A8608N, A7516N

Uputstvo za upotrebu za snimače: A1204N, A1204M, A1208N. Download

Uputstvo za upotrebu za snimače: A6504M, A7508N, A7516N. Download

Dvr Client program(CMS). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(Xmeye). Download

Preuzimanje instalacije programa Xmeye (v2.0.1) za Android telefone. Download

Uputstvo za Xmeye aplikaciju za mobilne telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

IP kamere:   AHD-IP2-100C, AHD-IPW-100C,AHD-IP3-100C,AHD-IP4-100C,M920

Program za pretragu IP kamera u lokalnoj mreži. Download

PC Client program(CMS). Download

Link od programa za Android mobilne telefone(Xmeye na Play Store). Download

Preuzimanje instalacije programa Xmeye (v2.0.8)za Android telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                   DVR LS-9304K

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                              HW-SVR 9004E (model od 2014 god.)

Uputstvo za upotrebu. Download

Dvr Client program(CMS). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(Xmeye). Download

Preuzimanje instalacije programa Xmeye (v2.0.1) za Android telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                   DVR LS-9104H (software V.4.1.38.5)

Uputstvo za upotrebu.  Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                  DVR LS-9308K (software v.4.1.38.5)

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                  DVR LS-9308K(software v.5.1.16.1)

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(HERO SPEED) v.5.3.12.1 Download

Link od programa za Android mobilne telefone(FREEIP). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                  DVR LS-9516U

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                  DVR LS-9316U

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                             MINI DVR KDM-401

Uputstvo za upotrebu. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimači:                                           NVR LS-9604H, LS9108H,LS9508H

Uputstvo za upotrebu. Download

Dvr Client program. Download

Programa za Android mobilne telefone. Download

Program za Iphone. Download

——————————————————————————————————————————————

Kamera:                                         SMC-T2442 SMART MEMORY KAMERA

Uputstvo za upotrebu. Download

Program PlayerDownload

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                         KDM-402UD usb kartica

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD  Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                  KDM-404UD usb kartica

Uputstvo za upotrebu. Download

Program Server. Download

Program Client. Download

Drajveri. Download

Program za Android mobilne telefone. Download

Instalacioni CD  Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                   HW-104N9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD (v.9.37) Download
Instalacioni CD (v.9.38) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                   HW-104V9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD (v.9.38) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                              HW DVR-9104B

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.2.36 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                  LX404E-V1

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                 HW-404 HD

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD (v.TH-9.1E)  Download
Instalacioni CD (v.TH-9.0E) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                             HW DVR-9108B

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.2.36 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                  HW 108H9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.Q9.38 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                HW-808 HD

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD (v.TH-9.1E)  Download
Instalacioni CD (v.TH-9.0E) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                           HW DVR-816M9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.Q9.38 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                               HW-404BDE, HW-1616BDE

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD (v.BD-1.22E) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                             USB DVR 3104

Kartica: USB VCAP3104 Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                            DVR LS-9508H Analogni  DVR 8CH

Uputstvo za upotrebu. Download

Podešavanje Change IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2). Download

Player program. Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimači:  HW-SVR 9004E, HW-SVR 9008E, HW-SVR 9016E  (modeli pre 2014 god.)

Uputstvo za upotrebu. 9004 Download, 9008 Download, 9016 Download 

UPUTSTVO za podešavanje pristupa sa interneta za HAWELL: DVR9004,9008,9016. Download

Uputstvo za podešavanje NO-IP servisa. Download

Dvr Client program(DVRClient v1.0.5.2).Download

ActiveX controls(instalacija za internet explorer)Download

Link od programa za Android mobilne telefone(TMEyePro). Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač:                                                                Eonboom EN-6116

Uputstvo za upotrebu. Download

Dvr Client program. Download

Lfv to Avi konverter. Download

Link od programa za Android mobilne telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač: Longse LS-9308U

Uputstvo za upotrebu. Download

Dvr Client program. Download

Player program. Download

Programa za Android mobilne telefone. Download

——————————————————————————————————————————————

Snimač: 2104

Uputstvo za upotrebu. Download

Dvr Client program.(za povezivanje preko USB-a) Download

Player program. Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                       HW-104M9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.Q9.38 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                       HW 216Q9

Uputstvo za upotrebu. Download

Instalacioni CD v.Q9.38 Download

——————————————————————————————————————————————

Kartice:                                           HW-404TI, HW-606TI, HW-1212TI

Instalacioni CD (v.TH-9.1E)  Download
Instalacioni CD (v.TH-9.0E) Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                  UCC4 Sky-104

Pico2000 v1.8.1 Uputstvo za instalaciju i korišćenje Download
Pico 2000 driver Download
PICOStarter Download
English Pack Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                    KMC4400R

Drajver za karticu KMC4400R ver 4.13Download

DigiNet Site v4.100 (EN) Uputstvo za korišćenjeDownload

DigiNet Site v4.030 (SR) Skraćeno uputstvo za instalaciju i korišćenjeDownload

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                                     KMC8800

DigiNet Site v4.100 (EN) Uputstvo za korišćenje Download
DigiNet Site v4.13 (SRP) Skraćeno uputstvo za instalaciju i korišćenje Download
DigiNet Site v4.13 Driver Download

——————————————————————————————————————————————

Kartica:                                                          WDT-2016 Sky-404a

SKY 2.50 (SRP) Uputstvo za instalaciju i korišćenje Download

Anykeeper driver (SKY 2.50)Download

 /potvrde-o-usaglasenosti/