Članak sa sajta „I love Zrenjanin“

 Solarno grejanje – solarni kolektori

CENOVNIK ZA SOLARNO GREJANJE

Optimalna veličina sistema za solarno grejanje prema veličini objekta

 

VELIČINA KUĆE 100m2 150m2 200m2 300m2
POVRŠINA KOLEKTORA 16m2 20m2 24m2 32m2
ZAPREMINA BOJLERA 300 LITARA 500 LITARA 500 LITARA 1000 LITARA
CENA OPREME € 3720 5292 5892 8280

SOLARNI SISTEMI – energija sunca kao obnovljivi izvor čiste energije

Prirodni ( konvencionalni ) izvori energije neće nam večno trajati, današnji tempo razvoja naše planete nas primorava da sve više koristimo alternativne i OBNOVLJIVE izvore enrgije, kao što su energija sunca i vetra.
U razvijenim zemljama ovi izvori se uveliko eksploatišu, zašto bi mi kasnili za svetom kad nam položaj naše zemlje u odnosu na sunce daje velike mogućnosti u korišcenju njegove svetlosti? Isti je slucaj i sa snagom vetra.

U našem slucaju bice više reci o sunčevoj svetlosti, o tome kako je koristiti pomoću sistema koje nudimo, SISTEMA ZA SOLARNO ZAGREVANJE potrošne tople vode i dogrevanja prostora u kome živimo i radimo.

 

Zašto koristiti energiju sunca?

Korišcenjem sunčeve energije u zagrevanju potrošne tople vode i grejanju prostora u kome živimo i radimo možemo smanjiti potrošnju konvencionalnih izvora energije i smanjiti zagadjivanje okoline.
Naravno, možemo ostvariti i znacajne uštede u kucnom budžetu, što u slučaju današnje globalne krize još više dobija na značaju. Sunčeva svetlost ( energija ) nam je svima dostupna i besplatna.
Da bi je ukrotili i stavili u našu službu potrebni su nam već pomenuti SOLARNI SISTEMI.

Šta čini sunčevu svetlost?

Sunčeva svetlost ( energija ) deli se na dva dela: direktno zračenje ( deo zračenja koji direktno dopire na zemlju iz pravca sunca) i difuzno zračenja ( deo zračenja koje dopire na zemlju pošto se prethodno odbije o razne prepreke ).
Ova dva zračenja zajedno, daju nam GLOBALNO zračenje, koje se uzima u obzir pri proračunu potrebne površine solarnih kolektora, osnovnog dela svakog solarnog sistema.

Kako pomoću solarnih sistema koristiti sunčevu svetlost?

Korišćenje solarnih sistema u našem slučaju znači korišćenje energije sunca u našim solarnim sistemima za zagrevanje potrošne tople vode i dogrevanje grejnih tela u prostorijama u kojima živimo i radimo.
Solarni sistem sastoji se od: solarnih kolektora, akumulacionog rezervoara ( bojlera ), kontrolne centrale sa pumpom i ekspanzionom posudom, i sistema cevi, raznih ventila, slavina i izolacionog materijala.
Treba spomenuti i fluid u solarnom krugu ( glikol, odnosno anifriz ), jer u slučaju korišćenja vode u solarnom krugu dolazi do smrzavanja iste u cevima tokom zimskog korišćenja sistema kad je sistem u fazi mirovanja, a sve to zbog totalne oblačnosti neba i nemogućnosti prodiranja sunčeve svetlosti čak i u minimalnom obimu. Koristi se SAMO atestirani, neotrovni glikol, kako ne bi došlo do neželjenih posledica u slučaju eventualnog
prodiranja istog u vodu koja se zagreva u solarnom bojleru.

 

Šta kad nema sunca na nebu?

Važno je znati da solarni sistem ne može da radi ako nema ni malo sunca ( tokom noći i pri totalnoj oblačnosti ), tada u solarnom sistemu trenutno prestaje zagrevanje vode, što je i normalno. Ali zato i pri pojavi najmanje količine direktne ili difuzne svetlosti solarni sistem ponovo počinje automatski da radi i vrši svoju namenu, čak i ako je temperatura napolju ispod nule ( za ovo su neophodni cevasti vakuumski kolektori, o kojima će biti reči kasnije ). Zbog navedenog, trebalo bi u sistemu imati akumulacijski bojler većeg kapaciteta koji akumulira sunčevu energiju dok sunca ima, da bi toplu vodu mogli koristiti i u vreme dok sunca nema, kao na primer rano izjutra ili tokom večeri i noći.

 

Kako obezbediti više tople vode ako nema dovoljno sunca na nebu?

Akumulacioni bojler našeg solarnog sistema ima u sebi i dodatni električni grejač vode kojim možemo dogrevati vodu nezavisno od solarnog sistema. To je posebno ekonomično raditi tokom noći, kada je struja višestruko jeftinija, dovoljno je aktivirati tajmer koji uključuje grejač u bojleru u trenutku kada počinje jeftina tarifa i imaćemo pun bojler tople vode izjutra, a sve po višestruko nižoj ceni. Toplu vodu tada koristimo kao sanitarnu ili u dogrevanju prostorija tako što ista iz akumulacijskog bojlera ide kroz naš sistem centralnog grejanja.
U momentu izlaska sunca naš solarni sistem počinje dodatno da dogreva već do izvesnog stepena u toku noći zagrejanu vodu u našem akumulacijskom bojleru ( zagrejanu pomenutim dodatnim električnim grejačem po jeftinijoj noćnoj tarifi).
Ova velika količina tople vode iz bojlera neće se dugo ohladiti u našem sistemu, čak i ako duže vreme nema sunca da je dodatno dogreva.

Solarni sistem može se nadovezati na vaš već postojeći sistem grejanja, bilo da on radi na gas, struju ili čvrsto gorivo ( ili čak i ako je kombinovan). Na kraju instaliranja, sve predstavlja jedinstvenu celinu, a svaki deo celine može raditi i samostalno, kao i pre dodavanja solarnog sistema.
Dakle, dodavanjem solarnog sistema vašem sistemu grejanja vi samo dodajete još jedno rešenje za efikasniji rad vašeg sistema, sa mnogo uštede u kućnom budžetu.

 

Kolike su uštede?

Optimalno projektovan solarni sistem može zadovoljiti do 80 % godišnjih potreba za potrošnom toplom vodom i ostvariti 30% – 50% uštedu u grejanju prostorija. Mnogi postavljaju pitanje “koliki bojler uzeti za odgovarajući solarni sistem“? Ovo se okvirno može izračunati tako što se pomnoži broj osoba domaćinstva sa njihovim pojedinačnim utroškom tople vode po jednom danu, a to je oko 50 litara po osobi. Dobijeni proizvod se uvećava za 50% radi veće akumulacije sunčeve energije kada sunca ima. Kod velikih solarnih sistema ovo uvećanje za 50 % nije potrebno. Ako dobijeni rezultat varira izmedju dva bojlera različitih po zapremini preporučuje se veći bojler ( po principu “od viška glava ne boli“).
Posebno se preporučuje postavljanje većeg bojlera ako se želi dogrevanje prostorija, a ovde se takodje može postaviti i nešto više kolektora. Svi detalji se utvrđuju kad se snimi ceo objekat i sagleda njegov položaj u odnosu na sunčevu putanju tokom dana.

 

SOLARNI KOLEKTORI – osnovni deo solarnog sistema

Biraju se u odnosu na klimatsko područje, zaokrenutost kolektora prema jugu i od horizontale, godišnjem dobu kada će biti najveća potrošnja, zapremini bojlera i željenoj temperaturi u bojleru.
Postoje pločasti i cevasto – vakuumski kolektori. Tokom leta, i pločasti i cevasto vakuumski kolektori mogu podjednako zagrejati vodu, ali tokom prelaznih perioda (rano proleće i kasna jesen ) a naročito tokom zime CEVNO VAKUUMSKI kolektor daje znatno više energije zbog svoje konstrukcije. U solarnim sistemima za dogrevanje prostorija u obzir dolaze SAMO cevno vakuumski kolektori.
Jedan pločasti ili cevno vakuumski kolektor (2kvm) može zadovoljiti 100 – 150 litara vode dnevno, zavisno od potrošnje.
Ali ako se želi i dogrevanje prostorija, kao što je već pomenuto, u obzir doaze samo cevno vakuumski kolektori, kakve mi upravo i nudimo.

 

Od velike je važnosti ugao nagiba kolektora, a to je ugao između kolektora i horizontale. Optimalan nagib je oko 45 %, gledano za celogodišnji rad sistema. Kolektori se mogu postaviti od minimalno 15 % pa do 75%. Veći ugao kolektora bolji je za zimske mesece ( kad je sunce nisko ), dok je manji ugao bolji za letnji period. Menjanjem ugla nagiba kolektora jednom mesečno u odnosu na jedan nagib tokom cele godine moguće je povećati ozračenost za oko 6%. Ali za naše podneblje prihvatljiv je nagib kolektora od oko 30% – 55% tokom cele godine rada sistema.

 

Odstupanje ravni kolektora od juga ( Azimut ) je idealno ako je azimut nula stepeni. Ako je azimut različit od nule primljeno zračenje je manje. Kod kolektora zaokrenutog od juga za 10 stepeni ozračenost je manja za cca.1%, a kod zaokrenutosti od 20% ozračenost je manja za cca.4%. Prihvatljiva odstupanja od juga su do 45% prema istoku i zapadu. Ako su odstupanja veća treba povećati površinu kolektora.

 

Na osnovu naučnih istraživanja, u Srbiji važe sledeći parametri:

  • Vedro, sunčano nebo omogućava nam 1000 Wati po metru kvadratnom
  • Delimično vedro nebo 600 Wati
  • Delimično oblačno nebo 300 Wati
  • Oblačno nebo 100 Wati

U Srbiji imamo prosečno 2200 sunčanih sati godišnje, što znači da 600 kWh – 1000 kWh po metru kvadratnom energije mi možemo dobiti od sunca. Ovaj podatak je dovoljno veliki razlog da koristimo energiju sunca. Možemo dobiti do 80 % potrošne tople vode korišćenjem solarnih sistema, kao i uštedu u grejanju prostorija od 30% – 50%. Investicija ugradnje solarnog sistema isplativa je u proseku za oko 5 godina, a garancija na ceo sistem je 10 godina.
Očekivani vek trajanja je preko 30 godina. Naravno,cene energenata rastu!

 

Uzmite ono što vam nudi sunce, a to ćete postići ugradnjom SOLARNOG SISTEMA u vaš životni prostor. Idealno rešenje za velike potrošače tople vode, kao što su auto perionice, moteli, hoteli, klanice, bazeni…

 

CENOVNIK ZA SOLARNO GREJANJE

Telefoni:

063.212.715

069.510.4400

069.510.4401