O nama

Firma „Black White“ je osnovana 1994 godine.
Delatnost firme je trgovina na veliko i malo. Bavimo se uvozom, ditribucijom i ugradnjom opreme za video nadzor objekata. Takođe izvozimo i sarađujemo sa više zemalja sveta.
Sarađujemo sa srodnim firmama u svim većim gradovima u Srbiji.
Nalazimo se u širem centru Zrenjanina u ulici Ive Lole Ribara br. 49 u vlastitom objektu. Površina prodajnog, magacinskog i kancelarijskog prostora je 400 m2, od te površine prodajni prostor sa izložbenim salonom zauzima oko 100 m2.

Licencirani izvođač

Poštujući Zakon o Privatnom obezbeđenju iz novembra 2018.g. firma “Black White” d.o.o., vrši poslove Privatnog obezbeđenja kao licencirani Izvođač https://blackwhite.co.rs/licence/. Izradu planova-skica i montažu sistema tehničke zaštite radi licencirani kadar naše firme. Sve u skladu sa Zakonom o PO, Pravilnikom, pravilima struke i važećim tehničkim standardima u Republici Srbiji. Više informacija koje se odnose na Zakon o privatnom obezbeđenju možete pročitati u delu Licenciranje po zakonu o privatnom obezbeđenju

Zašto baš mi

Oprema za video nadzor je atestirana od strane Akreditovanog sertifikacionog tela A.D. “Kvalitet” iz Niša i dobijanjem „Potvrde o usaglašenosti“ https://blackwhite.co.rs/potvrde-o-usaglasenosti/ potvrđeno da ista odgovara svim tehničkim standardima i da bezbedno može da se plasira u Republici Srbiji.

Sarađujemo sa srodnim firmama u svim većim gradovima u Srbiji i regionu.
Nalazimo se u širem centru Zrenjanina u ulici Ive Lole Ribara br. 49 u vlastitom objektu. Površina prodajnog, magacinskog i kancelarijskog prostora je 400 m2, od te površine prodajni prostor sa izložbenim salonom zauzima oko 100 m2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću BLACK WHITE za trgovinu, spoljnu i unutrašnju na veliko i malo, saobraćaj, proizvodnju i usluge Zrenjanin
Direktor: Dragan Košutić
Adresa: Ive Lole Ribara 49, Zrenjanin
Matični broj: 08575886
PIB: 101161478
Šifra delatnosti: 8020 – usluge sistema obezbeđenja
E-mail: blackwhitezr@hotmail.com
Kontakt telefoni:
023/510-441
023/510-442,
023/580-230,
069/510-44-00,
069/510-44-01
www.blackwhite.co.rs